Jenis Ikan Guppy Di Malaysia (Gambar)

Ikan guppy adalah ikan hiasan yang popular di seluruh dunia, oleh itu terdapat beberapa jenis nama ikan guppy yang dikelaskan mengikut beberapa faktor untuk memudahkan ia dikenali, malah pengkelasan ini juga telah dikeluarkan oleh badan antara bangsa. Dalam mengenal pasti jenis ikan guppy ini, antara faktor yang terlibat adalah seperti patern ekor, patern badan, dan […]

Jenis Ikan Guppy Di Malaysia (Gambar) Read More Ā»